Αίθουσα Αναμονής

Αίθουσα Αναμονής 1

Γραφείο Ιατρού 1

Γραφείο Ιατρού 2

Γραφείο Ιατρού 3

Εξεταστική Αίθουσα