Πληροφορίες για το triplex καρδιάς

 

Τι είναι το triplex καρδιάς

Το triplex καρδιάς είναι μία εξέταση που ελέγχει τις καρδιακές κοιλότητες και τις βαλβίδες της καρδιάς. Πρόκειται για διαθωρακικό υπερηχογράφημα καρδιάς που πραγματοποιείται με τη βοήθεια υπερηχητικών κυμάτων υψηλής συχνότητας. Τα κύματα του ήχου ανακλώνται παράγοντας εικόνες και ήχους που είναι χρήσιμοι για τον εντοπισμό βλάβης στην καρδιά.

Το ηχοκαρδιογράφημα είναι μη –επεμβατική μέθοδος ελέγχου της καρδιάς. Ουσιαστικά, χρησιμοποιείται ακριβώς ο ίδιος έλεγχος που εφαρμόζεται κατά την προγεννητική απεικόνιση εμβρύων. Το υπερηχογράφημα καρδιάς είναι πολύ πιο λεπτομερής εξέταση από την απλή ακτινογραφία.

Πώς πραγματοποιείται το triplex καρδιάς

Το triplex καρδιάς πραγματοποιείται με τη βοήθεια ενός μηχανήματος, του μορφομετατροπέα, ο οποίος μεταδίδει ηχητικά κύματα υψηλής συχνότητας. Το μηχάνημα αυτό τοποθετείται στα πλευρικά οστά, κοντά στο οστό του στέρνου. Ταυτόχρονα, γίνεται λήψη επιλεκτικών εικόνων της περιοχής, κάτω και ελαφρώς αριστερά της θηλής. Ο μορφομετατροπέας (Doppler) καταγράφει την αιματική ροή μέσω του καρδιακού μυός, ενώ επιτρέπει στο γιατρό να έχει πλήρη εικόνα του καρδιακού παλμού.

Αν παρατηρηθεί δυσκολία στην απεικόνιση ο γιατρός θα χορηγήσει στον ασθενή ενδοφλέβια σκιαγραφικό φάρμακο, ώστε να είναι καλύτερη η εικόνα της καρδιάς. Το δια-οισοφαγικό υπερηχογράφημα ενδείκνυται σε περιπτώσεις που δεν είναι ξεκάθαρη η εικόνα του θώρακος ή αν δεν είναι ξεκάθαρη η εικόνα μιας συγκεκριμένης περιοχής. Κατά την εξέταση αυτή αναισθητοποιείται το πίσω μέρος του φάρυγγα και εισέρχεται στην περιοχή ένα σκόπιο. Στο άκρο του σκοπίου υπάρχει μία συσκευή υπερήχων.

Τα αποτελέσματα της εξέτασης μπορεί να είναι είτε φυσιολογικά είτε όχι. Ένα υπερηχοκαρδιογράφημα μπορεί να δείξει τα φυσιολογικά επίπεδα κίνησης του καρδιακού τοιχώματος ή της λειτουργίας των βαλβίδων και των κοιλοτήτων της καρδιάς.

Τα μη –φυσιολογικά αποτελέσματα μπορεί να δείξουν διαταραχές στην καρδιά, που μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνες για τη ζωή και την υγεία του ασθενούς. Τέτοια είναι η βαλβιδοπάθεια, η μυοκαρδιοπάθεια, η περικαρδική διαπύηση, η αορτική ανεπάρκεια, η αορτική στένωση, οι αρρυθμίες, ο αρτηριακός εμβολισμός, η ρήξη αορτής, η κολπική μαρμαρυγή, ο καρδιακός επωματισμός, η καρδιακή προσβολή ή ανεπάρκεια, η υπερτασική καρδιοπάθεια, η χρόνια ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας, η πρόπτωσή της, η στένωσή της, η βακτηριακή περικαρδίτιδα, η πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, η περιοριστική μυοκαρδιοπάθεια, η δευτερογενής συστημική αμυλοείδωση, η στένωση πνευμονικών βαλβίδων, η πρωτογενής αμυλοείδωση, το εγκεφαλικό, το ισχαιμικό επεισόδιο, η κοιλιακή διαφραγματική ανεπάρκεια, η αναστροφή των μειζόνων αγγείων.

Προετοιμασία πριν το triplex καρδιάς

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προετοιμασία για την εξέταση.

Πού πραγματοποιείται το triplex καρδιάς

Για να πραγματοποιήσετε triplex καρδιάς θα πρέπει να επισκεφθείτε τον καρδιολόγο ή διαγνωστικό κέντρο

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

*