Νέες κατευθυντήριες οδηγίες επικεντρώνονται στη διαχείριση των ενηλίκων με υπερκοιλιακή ταχυκαρδία

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες επικεντρώνονται στη διαχείριση των ενηλίκων με υπερκοιλιακή ταχυκαρδία

Το American College of Cardiology, η American Heart Association and η Heart Rhythm Society εκδώσαν κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για τη διαχείριση των ενηλίκων με υπερκοιλιακή ταχυκαρδία.

Read more