ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Απολυτήριο Λυκείου:20 Λύκειο Αμπελοκήπων Θεσαλονίκης – Γενικός Βαθμός: 18 & 2/11

Φοίτηση στο Πανεπιστήμιο “Victor Babes”- Tιμισοάρα-Ρουμανία. Βαθμός Πτυχίου:7,96

Αναγνώριση τίτλου σπουδών απο ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α –  Βαθμός:7,90

Απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Από τη Δ/νση Υγείας Θες/νίκης με Αρ:14029

Παράδοση μαθημάτων Ρουμάνικης Γλώσσας σε εκπαιδευτικό όμιλο.

Θητεία ως Αγροτικός Ιατρός:
-Τρίμηνη εκπαίδευση στο Γ.Ν.Μυτιλήνης «Βοστάνειο»
-Περιφερίκο Ιατρείο:¨Στύψης Λέσβου¨

Σύμβουλος Ιατρός σε Όμιλο Αισθητκής-Αδυνατίσματος

Ειδίκευση 2 ετών στην Παθολογία,στο Γ.Ν.Κορίνθου

Ειδίκευση 4 ετών στην Καρδιολογία στο Γ.Ν.Θες/νικης «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Aπόκτηση τίτλου ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

Έναρξη Ιδιωτικού Καρδιολογικού Ιατρείου στα Πεύκα Θεσσαλονίκης

Συνεργάτης-Εφημερίες-Εuromedica Γενική Κλινική

Απόκτηση Ευρωπαίκου Δίπλώματος Καρδιολογίας “European Examination in General Cardiology”

Study coordinator στη μελέτη φάσης 2:
« L’ATΤITUDE TIMI 60 » : Lospapimod to inhibit p38 MAP kinase as a therapeutic target and modify outcomes after an acute coronary syndrome

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ALS (Advanced Life Support), European Resuscitation Council.

ATLS (Advanced Trauma Life Support), American College of Surgeons.

BLS/AED (Basic Life Support / Automated External Defibrillation) Provider & Instructor Course. European Resuscitation Council.

ΓΛΩΣΣΕΣ

Ελληνικά (μητρική)

Αγγλικά (First Certificate, University of Cambridge)
Ρουμάνικη – Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Microsoft Office: Windows, Word, Excel, PowerPoint and Internet navigation

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - POSTERS

“Intima-media Thickness:An early marker of Atherosclerosis and stroke risk factors in type 2 diabetic patients”2ndInternational conference of Hypertension,Lipids,Diabetes and Stroke Prevention,6-8 March 2008 Prague, I.Kyriazis,E.Zervas,D.Mytas,D.Presvelos,K.Klimatsaki,Z.Katsare,A.Diakoumopoulos,G.Christodoulou,E.Deda,A.Manias,P.Stougiannos,C.Partheniou


“Cardiometabolic Risk Factors in Type II Diabetic patients”. 77thCongress oftheEuropeanAtherosclerosisSociety,April2008 I.Kyriazis,E.Zervas,D.Mytas,A.Diakoumopoulos, Christodoulou G, Lalousis A,Stougiannos P,E.Deda, Z.Katsare, P.Klimatsaki, D.Presvelos, Ch.Partheniou.


“Cardiometabolic Risk Factors in Patients suffered from ACS.” 77thCongress of the EuropeaAtherosclerosisSociety,April2008 I.Kyriazis,E.Zervas,D.Mytas,A.Diakoumopoulos, Christodoulou G, , P.Stougiannos Lalousis A,E.Deda,Z.Katsare,P.Klimatsaki,D.Presvelos, B.Sidachmed,Ch.Partheniou.


“Diagnosis and impact of metabolic syndrome and its parametres on fasting glucose metabolism in non-diabetic population”EuroPRENENT 1-3May2008, I.Kyriazis,E.Zervas,D.Mytas,A.Manias,E.Deda,G.Christodoulou,A.Diakoumopoulos,Z.Katsare,D.Presvelos,K.Mparlas.


 “Cardio-Metabolic Risk Factors in type 2 diabetic patientsand their association with CAD” 7th European Federation of Internal Medicine,7-10 May 2008 Rome, I.Kyriazis,E.Zervas,D.Mytas, A.Diakoumopoulos, G.Christodoulou,Z.Katsare,A.Lalousis,
D.Mendrinos,Ch.Mellos,P.Bobolas,Ch.Partheniou,V.Pyrgakis


“Prevalence of HDL Dislipidemia and its contributory factors in Greek type II diabetic patients” 7th European Federation of Internal Medicine,7-10 May 2008 Rome, I.Kyriazis,E.Zervas,P.Bobolas,D.Mytas,G.Christodoulou,A.Diakoumopoulos, Z.Katsare,A.Lalousis, D.Mendrinos, Ch.Mellos, N.Syrianos, Ch.Partheniou


 “Prevalence and Characteristics of Diabetic Nefropathy in type II Diabetic Patients” 7th European Federation of Internal Medicine,7-10 May 2008 Rome, I.Kyriazis,E.Zervas,D.Mytas,O.Bovoleti,K.Laoumtzis,A.Diakoumopoulos,G.Christodoulou,Z.Katsare,P.Klimatsaki,D.Mendrinos,Ch.Mellos,P.Bobolas,A.Stavropoulos,Ch.Partheniou.


 “Diabetic peripheral neuropathy and its prevalence in type II diabetic patients” 7th European Federation of Internal Medicine,7-10 May 2008 Rome, I.Kyriazis,E.Zervas,D.Mytas,A.Diakoumopoulos,G.Christodoulou,Z.Katsare,P.Klimatsaki,D.Mendrinos,Ch.Mellos,D.Presvelos,P.Bobolas,Ch.Partheniou


“What cut-off value of waist-to-hip ratio is associated to CAD in type 2 diabetic patients 5thWCPD 20?”08,1-4 June Helsinki
,I.Kyriazis,KoutsovasilisA.,MytasD,,ZervasE.,KorovesisK.,Presvelos.D.,
BobolasP,.A.Diakoumopoulos.,G.Christodoulou.,MellosCh,Mendrinos.D,Manias.A Klimatsaki P.,Z.Katsare,Pyrgakis V.,Partheniou Ch.


“Impact of the Abdominal Obesity on Diabetic Neprhropaty in type 2 Diabetic patients”. 5thWCPD 2008,1-4 June Helsinki, I.Kyriazis,Koutsovasilis A.,E.Zervas., PresvelosD., BobolasP., G.Christodoulou.,A.Diakoumopoulos,Z.Katsare,K.Klimatsaki ,E,Deda,Mendrinos D., Mellos Ch, Partheniou Ch.


 “Non invasive echocardiographic evaluation of LV function in end-stage renal patients with impaired glucose tolerance by convention al and tissue Doppler imaging”, Diabetes and the Kidney,26-29 June 2008, D.Mytas,I.Kyriazis,O.Bovoleti,K.Laoumtzis,P.Stougiannos,E.Deda,A.Lalousis,K.Klimatsaki,Z.Katsare,M.Bader,A.Stavropoulos,V.Pyrgakis


“Evaluation of Hypertensive and Dyslipidaemic profile of type 2diabetic patients and their associations with cardiovascular complications” 5thWCPD 2008,1-4 June Helsinki,I.Kyriazis,E.Zervas,D.Presvelos.,BobolasP,G.Christodoulou., A.Diakoumopoulos, Drecoudis P,Mendrinos D.,MelosCh.,Georgali L.,Katsare Z., Klimatsaki K., Giolis A., Partheniou Ch.


 “Prevalence of Arterial Hypertension in type 2 diabetic patients and its correlationsto diabetic retinopathy”HYPERTENSION,Berlin 2008,
I.Kyriazis,Koutsovasilis,A.,E.Zervas.,D.Mytas,A.Diakoumopoulos,G.Christodoulou, E.Deda,KatsareZ.,D.Mendrinos, Ch.Mellos,A.Lalousis ,A.Manias,K.Zafeiri,Ch.Partheniou.


“Co-morbidity from Arterial Hypertension and antihypertensive treatment choices in type 2 diabetic patients” HYPERTENSION,Berlin 2008, I.Kyriazis,Koutsovasilis,A. D.Mytas,,E.Zervas.,D.Presvelos,P.Bobolas,E.Deda,G.Christodoulou,A.Diakoumopoulos,Z.Katsare,C.Mellos,D.Mendrinos,L.Georgali,K.Barlas.


 “Characteristics and Associated Risk Factors in Patients with Upper Gastrointestinal Bleeding”. 28th Hellenic Congress of Gastroenterology, Annals of Gastroenterology 2008; 21 (Suppl):52. Kyriaki I, Bobolas P, Bartzis L, Katsare Z, Lalousis K, Klimatsaki K, Mendrinos D, Balla M, Mellos Ch, Sirianos N, Partheniou Ch.


 “Evaluation of the Metabolic Profile in Hospitalized Individuals with Ischaemic Stroke”. International Journal of Stroke, Sept 2008, vol3, Suppl,1,262. Kyriazis I, Bobolas P, Bartzis L, Katsare Z, Lalousis A, Klimatsaki K, Mendrinos D, Balla M, Mellos Ch, SIrianos N, Partheniou Ch.


 “Cardiovascular and Metabolic Risk Factors in Hypertensive Individuals with Ischaemic Stroke”. International Journal of Stroke, Sept 2008, vol 3, Suppl, 1, 373. Kyriazis I, Mendrinos D, Zervas E, Korovesi K, Presvelos D, Bobolas P, Lalousis A, Dikoumopoulos A, Christodoulou G, Deda E, Katsare Z, Mellos Ch, Bartzis L, Georgaki S, Partheniou Ch, Patsiogiannis G.


“Compliance of Secondary Prevention of Postdischarged Patients with Ischaemic Stroke”. International Journal of Stroke, Sept 2008, vol 3, Suppl,1,432. Kyriazis I, Mendrinos D, Korovesis K, Bobolas P, Presvelos D, Lalousis A, Diakoumopoulos A, Christodoulou G, Katsare Z, Giolis A, Mellos Ch, Bartzis L, Georgaki S, Partheniou Ch, Patsogiannis G.


“Evaluation of the metabolic profile in hospitalized individuals with ischaemic stroke” International Journal of Stroke, Sept 2008, vol 3, Suppl,1,432. Kyriazis I, Mendrinos,Zervas.E,Bobolas.P,Lalousis.A,Deda.A,Christodoulou.G,Diakoumopoulos.A,Katsare.Z, Giolis A, Mellos Ch, Bartzis L,K.Klimatsaki, Georgaki S, Partheniou Ch, Patsogiannis G.


“Breastfeeding Duration in New Born Babys and Future Obesity Prevalence in Childhood”. 8th Macedonian Congress on Nutrition and Dietetics”. 3rd Balkan Congress on Obesity, Oct 2008. Kyriazis I, Bobolas P, Mendrinos D, Balla M, Panagopoulou P, Bartzis L, Katsare Z, Klimatsaki K, Lalousis A, Malios I, Zafeiri K, Kokolias Th, Syrianos N, Deda E, Pavlidou Ch, Papavasileiou E, Katsilambros N.


 “Nutritional and Other Related Factors that Lead to Obesity in Greek Elementary School Children”. 8th Macedonian Congress on Nutrition and Dietetics, 3rd Balkan Congress on Obesity, Oct 2008. Kyriazis I, Mendrinos D, Balla M, Korovesis K, Bobolas P, Presvelos D, Katsare Z, Bartzis L, Mallios I, Kokolias Th, Lalousis A, Deda E, Syrianos N, Partheniou Ch.


 “Impact of Obesity on BP control and antihypertensive treatment in type 2 diabetic patients” 8th Macedonian Congress on Nutrition and Dietetics, 3rd Balkan Congress on Obesity, Oct 2008. Kyriazis I, Mendrinos D, Balla M, Korovesis K, Bobolas P,A.Giolis,Z.Katsare,K,Klimatsaki,A.Lalousis,I.Mallios,K.Zafeiri,Th,Kokolias,N.Syrianos,E.Deda,L.Gorgali,Ch.Partheniou


“Differences in intima media thickness of the carotid arteries induced by differences in obesity status,in type 2 diabetic patients” 8th Macedonian Congress on Nutrition and Dietetics, 3rd Balkan Congress on Obesity, Oct 2008.
Kyriazis.I,Mendrinos.D,Balla.,Korovesis.K,Bobolas.P,A.Koutsovasilis,Z.Katsare,M.Bader,A.Lalousis,I.Mallios,A.Manias, Th.Kokolias,N.Syrianos,E.Deda,K.Barlas,Ch.Partheniou


 “Assesment of Knowledge Level of Antidiabetic Tratement in Type 2 Diabetic Patients”. Therapeutic Patient Education, Budapest, Nov 2008. Kyriazis I, Koutsovasislis A, Bobolas P, Giolis A, Katsare Z, Bartzis L, Syrianos N, Mellos Ch, Presvelos D, Malios I, Mendrinos D, Partheniou Ch.


 “Disease Self Awareness in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus”. Therapeutic Patient Education Budapest, Nov 2008. Kyriazis I, Koutsovasilis A, Korovesis K, Mendrinos D, Bobolas P, Giolis A, Katsare Z, Bartzis L, Syrianos N. Malios I, Christodoulou G, Diakoumopulos A, Partheniou Ch.


 

“Impact of Cigarette Smoking on Macrovascular Complications in Type 2 Diabetic Patients”. 2nd World Congress on Controversies to Consensus in Diabetes, Obesity and Hypertension, Barcelona, Nov 2008. Kyriazis I, Mendrinos D, Mytas D, Manias A, Diakoumooulos A, Bader M, Georgali L, Lalousis A, Koutsovasilis A, Christodoulou G, Giolis A, Bartzis L, Katsare Z, Syrianos N, Mallios I, Kokolias T, Partheniou Ch, Pyrgakis V.


Impact of Cigarette Smoking on Microvascular Complications in Type 2 Diabetic Patients”. 2nd World Congress on Controversies to Consensus in Diabetes, Obesity and Hypertension, Barcelona, Nov 2008. Kyriazis I, Mendrinos D,Koutsovasilis.A, Manias A,P.Bobolas,O.Bovoleti,K.Zafeiri,K.Laoumtzis,G.Christodoulou,A.Diakoumopoulos,A.Lalousis,Z.Katsare,E.Deda,N.Syrianos,E.Balatsou,P.Papanos,K.Barlas.,A.Stavropoulos


 “Records and outcomes of patients at the emergency department of a secondary hospital” 9thHellenic Congress of Preventive Medicine,22-24 Jan2009,I.Kyriazis,Ch.Mellos,P.Chatzdakis,K.Korovesis,D.Presvelos,P.Bobolas,P.Drekoudis,D.Mendrinos,Z.Katsare,Bartzis.l,I.Mallios,P.Kostogiannopoulou,S.Koutouzi,K.Klimatsaki,Th.Kokolias,L.Georgali,K.Zafeiri,A.Lalousis,E.Deda,Ch.Partheniou


“Evaluation of factors that may lead to decompensated heart failure in the octagenarians” 9thHellenic Congress of Preventive Medicine,22-24 Jan2009, I.Kyriazis, D.Mytas, Ch.Dilanas, M.Bader, K.Korovesis,D.Presvelos,P.Bobolas,D.Mendrinos,Z.Katsare,L.Bartzis,I.Mallios,Th.Kokolias,S.Koutouzi,P.Kostogiannopoulou,G.Christodoulou,A.Diakoumopoulos,A.Lalousis,E.Deda,P.Theodoropoulou,Ch.Partheniou,V.Pyrgakis.


‘’Δείκτες παχυσαρκίας,Διατροφικοί και άλλοι παράγοντες που την ευόδωνουνσε μαθητές δημοτικών σχολείων αστικών περιοχών’’70Παννελήνιο Συνέδριο Παχυσαρκίας-Αθήνα 2008.Κυριάζης Ι.,ΖέρβαςΕ.,Λαλούσης Α,Παυλίδου Χρ.,Διακουμόπουλος Α.,Χριστοδούλου Γ.,Μπάλλα Μ.,Συριάνος Ν.,Κατσαρέ Ζ.,Γκιολής Α.,Μπομπολάς Π.,Κατσιλάμπρος Ν.


‘’Επίδραση της κοιλιακής παχυσαρκίας (waist) στην διαβητική νεφροπάθειασε ασθενείς με ΣΔ τύπου ΙΙ. 70Παννελήνιο Συνέδριο Παχυσαρκίας-Αθήνα 2008. Κυριάζης Ι.,ΖέρβαςΕ.,Μυτάς Δ.,Χριστοδούλου Γ., Λαλούσης Α.,Διακουμόπουλος Α.,Μενδρινός Δ.,Μπάλλα Μ.,Μέλλος Χρ,Συριάνος Ν.,Κατσαρέ Ζ.,Παρθενίου Χρ.


‘’Επιπολασμός ασυμπτωματικής φυματίωσης σε νοσηλευόμενους υπερήλικες ασθενείς.’’90 Παννελληνιο συνέδριο Προληπτικής ιατρικής-Αθήνα 2009. Κυριάζης Ι.,ΖέρβαςΕ.,Μανιάς Α.,Κοροβέσης Κ.,Πρεσβελός Δ.,Μπόμπολας Π.,Δρεκούδης Π.,Κατσαρέ.Ζ.,Μπάρτζης Λ.,Μενδρινός Δ.,Λαλούσης Α.,Ντεντα Ε.,Ζιάκκας Χ.,Θεοδωροπούλου Π.,Σαρίδη Μ.,Παρθενίου Χ.,Μπάρλας Κ.


 ‘’Επιπολασμός μεταβολικού συνδρόμου και παράγονες κινδύνου υπερτασικών ασθενών που εμφανίζουν Ο.Σ.Σ’’90 Παννελληνιο συνέδριο Προληπτικής ιατρικής-Αθήνα 2009. Κυριάζης Ι.,Μυτάς Δ.,Δηλανά Χ.,Μπάντερ Μ., Κοροβέσης Κ., Πρεσβελός Δ., Μπόμπολας Π., Μενδρινός Δ., Κατσαρέ.Ζ.,Μπάρτζης Λ.,Μάλλιος Ι.,Κοκόλιας Θ.,Κουτουζή Σ.,Κωστογιαννοπούλου Π., Χριστοδούλου Γ., Διακουμόπουλος Α., Λαλούσης Α., Ντεντα Ε., Θεοδωροπούλου Π., Παρθενίου Χ.,Πυργάκης Β.


 ‘’Μελέτη συμμόρφωσης στους κανόνες προληπτικού εμβολιασμού στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό ενός γενικού νοσοκομείου’’90 Παννελληνιο συνέδριο Προληπτικής ιατρικής-Αθήνα 2009. Κυριάζης Ι.,Σαρίδη Μ.,Τόσκα Α.,Ζιάκκας Χ., Κοροβέσης Κ., Πρεσβελός Δ., Μπόμπολας Π., Μενδρινός Δ., Κατσαρέ.Ζ.,Μπάρτζης Λ., Μάλλιος Ι., Κωστογιαννοπούλου Π., Κουτουζή Σ., Χριστοδούλου Γ., Διακουμόπουλος Α., Λαλούσης Α., Ντεντα Ε., Θεοδωροπούλου Π., Παρθενίου Χ.,


 ‘’Μελέτη επιπέδου γνώσης και συμπεριφοράς των νέων ιατρών σε σχέση με HIV λοίμωξη’’190 Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS-Αθήνα 2007 I.Kυριάζης, Ε.Ζέρβας, Πρεσβελός Δ, Λαλούσης Α,Ντέντα Ε., Χριστοδούλου Γ., Διακουμόπουλος Α, Κατσαρέ.Ζ.,Κ.Κλήματσακη,Χ.Παρθενίου.

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΙΚΩΝ ΘΡΟΜΒΩΝ LV: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ CONTRAST ECHO ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥΣ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ.
Ζ.ΚΑΤΣΑΡΕ. ¨¨ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ¨¨-ΒΕΡΟΙΑ 2014


ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑΣ TAKOTSUBO ΠΟΥ ΜΙΜΟΥΝΤΑΙ Ο.Σ.Σ-Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. 50IICE,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012, A Μαυρογιάννη, Π. Γιανακοπούλου, Z Kατσαρέ, Λ.Κούρας, A Kαλέση, I Aρβανιτέλλης, M Kοζυράκης, E Tσαριτσανιώτης, K Tζήμας.


ΜΙΑ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ:ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ…ΧΕΙΟΥΡΓΕΙΟ.40IICE 2011,ΘΕΣΣΑΛONIKH,Κοζυράκης Μ.,Γιαννακοπούλου.Π,Μπολιεράκης Ν.,Κατσάρε Ζ.,Καλέση Α.,Ζαρίφης Ι.,Τζήμας Κ.


ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ.10 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 2008, ΛΟΥΤΡΑΚΙ. Δ.Μυτάς Κυριάζης Ι.,Π.Στουγιάννος,Α.Κουτσοβασίλης,Ε.Ντέντα,Α.Διακουμόπουλος,Γ.Χριστοδούλου,Ζ.Κατσάρε,Δ.Μενδρινός,Χ.Δηλανάς,Β.Πυργάκης.


ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΔ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑΣ. 10 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 2008,ΛΟΥΤΡΑΚΙ.
Ι.Κυριάζης,Ε.Ζέρβας,Δ.Μπόμπολας,Α.Κουτσοβασίλης,Μ.Μπάντερ,Ε.Ντέντα,Α.Διακουμόπουλος,Γ.Χριστοδούλου,Ζ.Κατσάρε,Δ.Μενδρινός,Μ.Μπάλλα,Λ.μπάρτζης,Χ.Παρθενίου


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ Σ.Δ ΤΥΠΟΥ2 ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ. 10 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ2008,ΛΟΥΤΡΑΚΙ.
Ι.Κυριάζης,Ε.Ζέρβας, Α.Κουτσοβασίλης,Π.Θεοδωροπούλου,
Ε.Ντέντα, ,Α.Διακουμόπουλος, ,Γ.Χριστοδούλου, Ζ.Κατσάρε,Δ.Μενδρινός,Χ.Μέλλος,Λ.Μπάρτζης,Χ.Πάρθενίου


Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΔ ΤΥΠΟΥ ΙΙ, 10 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ2008,ΛΟΥΤΡΑΚΙ.
Ι.Κυριάζης,Κ.Κοροβέσης,Ε.Ζέρβας,Α.Κουτσοβασίλης,Α.Λαλούσης, Α.Διακουμόπουλος, Γ.Χριστοδούλου, Ζ.Κατσάρε, Δ.Μενδρινός, Χ.Μέλλος, Α.Γκιολής,Χ.Παρθενίου.


Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ BNP ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡ.ΚΟΙΛΙΑΣ ΣΕ ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΔ ΤΥΠΟΥ ΙΙ.80 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΑΘΗΝΑ 2008.
Δ.Μυτάς, Ι.Κυριάζης,Π.Στουγιάννος ,Ε.Ζέρβας, Γ.Χριστοδούλου, Α.Διακουμόπουλος, Ζ.Κατσάρε,Δ.Πρέσβελος, Χ.Παρθενίου, Β.Πυργάκης.


ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ(IDF/ATP III)ΣΤΗΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥ 2 ΑΣΘΕΝΕΙΣ. .80 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΑΘΗΝΑ 2008.
Ι.Κυριάζης, Δ.Μυτάς, Π.Στουγιάννος, Ε.Ζέρβας,Κ.Κληματσάκη, Ζ.Κατσάρε,Χ.Δηλανάς,Ε.Ντέντα,Μ.Μπάντερ,Χ.Παρθενίου,Β.Πυργάκης.


ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣΤΟΥ ΣΔ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΕΜ. Δ.Ε.Β.Ε-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007
Ι.Κυριάζης, Π.Στουγιάννος, Ε.Ζέρβας, Ζ.Κατσάρε,Π.Κληματσάκη, Χ.Παρθενίου,Β.Πυργάκης.


ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΣΕ ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ.
Δ.Ε.Β.Ε-2008.
Δ. Μυτάς , Ι Κυριαζής , Μ. Μπάντερ , Θ. Κοκόλιας, Ι. Μάλλιος , Ζ. Κατσαρέ,Β. Πυργάκης , Χρ. Παρθενίου


ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥ 2 ΑΣΘΕΝΕΙΣ. Δ.Ε.Β.Ε-2008. Ι. Α. Κυριαζής, Δ. Μυτάς,Κ. Ζαφείρη ,Θ. Κοκόλιας, , Ι. Μάλλιος Ζ. Κατσαρέ, Β. Πυργάκης, Χρ. Παρθενίου


ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΓΛΥΧΑΙΜΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΕ ΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ή ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.Δ.Ε.Β.Ε-2008 Ι. Α. Κυριαζής, Δ. Πρέσβελος, Α. Μανιάς, Ζ. Κατσαρέ, Ι. Μάλλιος, Μ. Μπαλλά, Λ. Μπάρτζης, Χρ. Παρθενίου.


ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥ 2 ΑΣΘΕΝΕΙΣ .Δ.Ε.Β.Ε-2008 Ι. Α. Κυριαζής, Κ. Κοροβέσης, Δ. Πρέσβελος, Α. Λαλούσης, Δ. Μενδρινός, Μ. Μπαλλά, Ζ. Κατσαρέ, Χρ. Παρθενίου.